Oxatur bij het Veenweide Innovatiecentrum.
Oxatur bij het Veenweide Innovatiecentrum.

Oxatur project Veenweide innovatiecentrum

Het Veenweide Innovatiecentrum onderzoekt of er in het veenweide gebied naast het huidige economisch/agrarische gebruik meer economische ontwikkeling (aquatische landbouw) mogelijk is. En dan met name gericht op de veensloot.

De Oxatur is een waterzuiveraar dat economisch benut kan worden. De Oxatur verbetert de waterkwaliteit. Met het onderdeel floatland worden door het gewas in de Oxatur grote hoeveelheden nutriënten afgevangen. Het gewas kan na oogsten worden benut voor het produceren van ondermeer softboard en oliën voor de cosmetica industrie.

De Oxatur is hiermee een mooi voorbeeld hoe een waterkwaliteitsprobleem omgebogen kan worden tot een nieuwe kans.

Door de Oxatur parallel aan de oevers te installeren wordt afslag van oevers en revitalisatie van de slootkanten bewerkstelligd.