Oxatur helpt bij Kasteel Wijchen de algengroei, stank en troebel water tegen te gaan.
Oxatur enables compliance with governmental guidelines concerning ecosystem thresholds.
Oxatur solves the environmental problem caused by de-icing with glycol and formiaat.
De Oxatur bij Kasteel Wijchen is gecombineerd met fotokatlytische reiniging en speciale grassen.
Oxatur is a independently operating device that restores the concentration of oxygen in water.
-->

Waterkwaliteit problemen en zuurstof

Heeft u ook moeite om te voldoen aan de wet en regelgeving m.b.t. waterkwaliteit? Herkent u de gevolgen van een slechte waterkwaliteit zoals stank, dode vissen en planten, hoge beheer – en onderhoudskosten, beperkte tot geen recreatie mogelijkheden, teruglopende toerisme, et cetera.

Vaak zijn deze effecten een gevolg van zuurstof tekorten ontstaan door verontreinigingen, hoge voedselrijkdom (met als gevolg explosieve (blauw)algen groei) en het gevoerde beheer en onderhoud.

Oxatur is een combinatie van meerdere innovatieve duurzame technieken.
Een Oxatur:

  • Voegt zuurstof toe (re-aeratie door cascaden)
  • Breekt organische verontreinigingen af (fotokatalyse door een speciale FKR coating)
  • Haalt voedingstoffen (P en N) uit het water (drijvend moerassysteem; floatlands en/of ijzerzand)